STOCKHOLM ACADEMY

Utbildningar

 

HUR GÖR VI EN SÄKER ÅTERGÅNG I ARBETE?

Datum: 10 augusti

Tid: Kl. 10.00 - 10.40

Plats: Webinar

Detta webinar ska ge dig en översikt över de lagrum som styr vår arbetsmiljö och förhoppningsvis även reda ut en del frågor som du kan ha kopplat till ansvar och roller. 


Jag kommer översiktligt att gå igenom vad som kan göras förebyggande för återgång i arbete. Hur kan du som arbetsgivare förebygga att det blir ett säkert öppnande samt hur kan skyddsombudet vara behjälpligt? 


Här är några av punkterna som kommer att beröras:

• Ansvar och roller

• Smitta och vad måste jag tänka på som arbetsgivare?

• Återgång i arbete hur ska vi förbereda oss?

• Systematiskt arbetsmiljöarbete och dess innebörd

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

Datum: 20 augusti, 2020

Plats: Webinar

Tid: 10.00 - 14.00

Pris: 4.450 kronor exkl. moms

I priset ingår kurslitteratur, diplom samt 20 minuters fri konsultation.

CERTIFIERAD REHABILITERINGSLEDARE

Datum:

14-15 september 2020

Tid:

14 september, inskrivning gemensam kaffe och smörgås från kl. 09.00.

Seminariet startar kl. 09.30 - 16.30

15 september: 09.00 - 16.00


Pris:

7.995 kronor exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation samt 20 min konsultation.

Kommande evenemang
Hur gör vi en säker återgång i arbete?
Mon, Aug 10
Webinar
Aug 10, 10:00 AM – 10:40 AM
Webinar
På detta webinar reder vi ut ansvarsfrågan kopplat till arbetsmiljö och då främst återgången till våra arbetsplatser.
Dela
Arbetsmiljö för chefer
Thu, Aug 20
Webinar
Aug 20, 10:00 AM – 3:00 PM
Webinar
Du som chef eller arbetsledare/ teamledare har ett särskilt ansvar för att dina medarbetare har en säker och bra arbetsmiljö!
Dela
Certifierad rehabiliteringsledare
Mon, Sep 14
Plats ej fastställd
Sep 14, 8:30 AM – Sep 15, 4:30 PM
Plats ej fastställd
När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt kopplat till att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning.
Dela
Förebyggande psykosocialt arbetsmijöarbete - webinarium
Tue, Nov 03
Webinar
Nov 03, 9:30 AM – 10:10 AM
Webinar
Arbetsmiljön i ett företag är av stor vikt för de anställdas välbefinnande. En god arbetsmiljö resulterar i lägre sjukfrånvaro och är därför en bra investering. Denna kurs är specialkonstruerad utifrån den situation som vi befinner oss i, kopplat till Covid-19.
Dela
 

©2020 av Milla Jonsson