top of page

TJÄNSTER

Image by Sharon McCutcheon

UTBILDNINGAR

Seminarium

Vi hjälper företag och organisationer att förbli konkurrenskraftiga i en föränderliga värld där kunskap kring arbetsrätt och arbetsmiljörätt har blivit en allt viktigare punkt. 

Våra seminarium ger en bra grund för att aktivt arbeta med olika frågor som är kopplade till företagets ansvar.

ARBETSRÄTTSLIG- OCH ARBETSMILJÖRÄTTSLIG RÅDGIVNING

Chefsstöd

Vi erbjuder ledarstöd kopplat till frågeställningar och situationer som kan uppstå på företaget/ organisationen.


Vår motivation är att skapa en kompetensöverföring som stärker dig i ditt ledarskap så att du kan lyfta både dig själv som dina medarbetare.

Compass_edited.png
Tjänster: Tjänster
bottom of page