milla-17_edited.jpg
 
Kommande evenemang
Arbetsmiljö för skyddsombud/ Arbetsmiljöombud
Mon, Aug 10
Webinar
Aug 10, 10:00 AM – 3:00 PM
Webinar
Webinariet ger en grundläggande kunskapsnivå för hur arbetsmiljöarbete bör bedrivas utifrån våra lagar och regler samt praxis på arbetsmarknaden. Detta webinarium är anpassats utifrån förutsättningar och behov kopplat till din roll som skyddsombud-/ arbetsmiljöombud.
Share
Arbetsmiljö för chefer
Thu, Aug 20
Webinar
Aug 20, 10:00 AM – 3:00 PM
Webinar
Du som chef eller arbetsledare/ teamledare har ett särskilt ansvar för att dina medarbetare har en säker och bra arbetsmiljö!
Share
Certifierad rehabiliteringsledare
Mon, Sep 14
Plats ej fastställd
Sep 14, 8:30 AM – Sep 15, 4:30 PM
Plats ej fastställd
När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt kopplat till att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning.
Share
Förebyggande psykosocialt arbetsmijöarbete
Kommer snart
Stockholm
Kommer snart
Stockholm, Sverige
Arbetsmiljön i ett företag är av stor vikt för de anställdas välbefinnande. En god arbetsmiljö resulterar i lägre sjukfrånvaro och är därför en bra investering. Denna kurs är specialkonstruerad utifrån den situation som vi befinner oss i, kopplat till Covid-19.
Share
 

KONTAKTA OSS

Stockholm

0763 41 27 24

Image by Jon Flobrant
 

©2020 av Milla Jonsson