top of page
AEnB2UrVrSz7yC6qul5fJDRybEbyQJD_prJRKRY_

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö - grund

Arbetsmiljö - grund/ 1 dag

Denna kurs i arbetsmiljö ger dig insikt i vem som egentligen har ansvar för vad, men också hur du förebygger och hanterar problem med arbetsmiljön i ditt team. Kunskap som ger dig större trygghet i din roll som chef. Undervisningen varieras genom inslag av praktiska övningar och uppmuntran till dialog. 

Utbildningens innehåll:

 • Vad är arbetsmiljö? 

 • Organisation, roller och ansvar   

 • Delegering och det personliga straffansvaret

 • Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och hur startar du?

 • Undersökning och riskbedömning 

 • Vad är psykosocial arbetsmiljö

 • Lagar och regler

 • Förebyggande arbete inom det psykosociala området

 • Att identifiera och hantera riskfaktorer 

 • Hur förändringsarbete påverkar individ, grupp och organisation

 • Anmälan och utredning av olyckor och tillbud 

 • Samverkan och delaktighet 

 • Sjukdom och rehabilitering 

 • Psykosocial arbetsmiljö – att arbeta förebyggande och hälsofrämjande
   

För att göra utbildningen så praktiskt användbar som möjligt så kommer vi arbeta utifrån verkliga case där deltagarna snabbt ser hur de ska använda sig av arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

 

Skräddarsy din utbildning

Utbildningen kan med fördel skräddarsys utifrån ditt företags/ organisations behov. Efter genomgången utbildning kommer du att få praktiska verktyg för att förstå och hantera frågeställningar inom arbetsmiljöområdet. Framför allt veta hur du ska komma igång med ditt arbetsmiljöarbete!

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskapen som krävs för att hantera de vanligaste arbetsmiljöfrågorna med stöd av av lagstiftning och verktyg som du får med dig från utbildningen. Utbildningen fokuserar på det förebyggande som främjande arbetsmiljöarbetet.

 

För vem?

Arbetsmiljö i praktiken är lämplig för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor, oavsett yrkesroll. Det kan vara chefer, HR-personal, verksamhetschefer eller skyddsombud. 

Kostnad:

Kostnad per person: 6.500,-/ exkl. moms (vid öppna utbildningar, se kalender)

Företagsanpassad utbildning: 36.000,-/ exkl. moms, per dag (max antal deltagare 16 st)

Föreläsare: Milla Jonsson

För mer information

Vill du få mer information om våra utbildningar eller vill ha en offert, fyll i och skicka in din fråga:

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig snarast!

bottom of page