top of page
body of water under blue and white sky a

Arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsanpassning & rehabilitering ut ett arbetsgivarperspektiv

När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt ett skydd så att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning.

De senaste årens förändringar kopplat till olika regelverk gör denna utbildning extra viktigt eftersom de tillsammans utgör det system för den arbetsinriktade rehabilitering, där du som arbetsgivare måste ta ett stort ansvar. Att veta vad som förväntas av alla parter kopplat till arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt lagen om anställningsskydd är viktigt för att minimera både sjukskrivningstid och därmed lidande för enskild individ samt sänka kostnaderna för företaget eller organisationen.

Under denna utbildning kommer vi att gå igenom vad som förväntas av alla parter (arbetsgivare, medarbetare, skyddsombud och facklig) utifrån de regelverk som styr rehabiliteringsprocessen. Genom att blanda teori med praktiska övningar får ni konkreta verktyg som ni direkt kan applicera i er verksamhet och därmed även fullgöra er rehabiliteringsskyldighet. 

 

Vi kommer även gå igenom hur du kan beräkna de kostnader som uppstår vid en sjukskrivning utifrån rehabiliteringsansvaret. Hur kan man förebygga kostnader för sjukskrivningar och vad kostar det att ha sjuknärvaro på arbetsplatsen.

 

Vi går även igenom hur vi kan arbeta förebyggande med sjukskrivningar och rehabilitering utifrån ekonomiska beräkningar och argument.

Ur kursen:

Utifrån lagar och vedertagen praxis:

 • Vad förväntas av arbetsgivaren/ arbetstagaren kopplat till arbetsanpassning och omfördelning av arbetsuppgifterna?

 • Vad förväntas av arbetsgivaren och begreppet omplaceringsskyldighet? Kan man gå utanför sin egen organisation?

 • Hur ska vi hantera åsikter som går isär?

 • Begreppen ”en stadigvarande nedsättning” och ”att inte utföra arbete av någon betydelse” och betydelsen av dessa? 

 • Hur skiljer sig ansvaret mellan olika företag som organisationer?

 • När har arbetsgivaren fullgjort sina åtaganden saklig grund för uppsägning föreligger vid arbetstagares sjukdom?

 • Checklista för rehabiliteringsprocess (steg-för-steg)?

 • Ansvar utifrån roller och åtaganden?

 • Vilka tidsramar gäller? 

 • Kvantitativa krav kopplad till rehabilitering? 

 • Hur ser och vilka blir konsekvenserna för en illa skött rehabilitering och vägar att undvika dessa?

 • När kan vi anse en rehabiliteringsprocess vara avslutad?

Utifrån vetenskapligt framtagna principer och vedertagen praxis:

 • Hur räknar man på kostnaden för en rehabilitering, det skiljer sig ju från fall till fall?

 • Hur kan vi göra trovärdiga beräkningar för rehabiliteringskostnader och sjukskrivningar?

 • Hur kan jag beräkna sjuktal kopplat till min egen verksamhet?

 • Vi arbetar med konkreta räkneexempel med personalekonomiska mått kopplat till rehabilitering och sjukskrivningar

 • Vi går igenom att räkna på sjuktal och rehabilitering, personalomsättning och Personallivscykeln©.

 • Beräkningsmodell för sjuktal och rehabiliteringskostnader.

Kostnad per person: 6.500,-/ exkl. moms (vid öppna utbildningar, se kalender)

Företagsanpassad utbildning: 36.000,-/ exkl. moms, per dag (max antal deltagare 16 st)

Föreläsare: Milla Jonsson

För mer information

Skicka in en intresseanmälan eller om du vill ha mer information om denna utbildning, så kommer vi höra av oss till dig snarast.

Tack för din fråga! Någon från vårt team kommer att kontakta dig snarast!

Med vänlig hälsning

Teamet på M. Jonsson Juridiska byrå AB

bottom of page