top of page
2020-03-24%25252013_edited_edited.jpg

SAGT OM MILLA

Kombinationen av lång erfarenhet, djup kompetens kring frågor kopplade till arbets- och arbetsmiljörätt samt en kraftfull pedagogik, ger hon er den garanti som behövs för att lyfta enskilda ledare, skyddsombud som medarbetare in i framtidens arbetsmiljöarbete.

Referenser: Om

"En påläst specialist som lyckas göra svår och komplex lagtext intressant och relevant. Milla lyckas med att driva en tvådagars utbildning så att jag håller mig engagerad, lär mig, delar med mig och får ett sammanhang. Det Milla gör är inte enkelt och kräver både fingertoppskänsla och hårda tyglar. Vill du lära dig praktiskt miljöarbete grundat på konkret tolkning av lagar - ring henne!"

Patrik Lögdqvist, Ideator

Referenser: Citat

"Milla är en fantastisk människa som lyckas med konststycket att förmedla ett komplext ämne på ett pedagogiskt och begripligt sätt. Hon äger stora kunskaper inom ledarskap, arbetsmiljö och arbetsrätt och sambanden mellan dem. Milla äger också förmågan att analysera det verkliga problemet och diskutera fram en strategi till att lösa problemet. Hon har en fantastisk förmåga att entusiasmera sin omgivning för att på så sätt komma vidare i aktuell frågeställning och nå hållbara resultat. Av den anledningen är hon perfekt i både en strategiskt och operativ arbetsroll. Om ni vill ha en nyfiken, driven och medmänsklig medarbetare är Milla den främsta kandidaten. "

Henrik Tangen, författare

Referenser: Citat
bottom of page