top of page

Våra utbildningar

Vi vill hjälpa och inspirera företag, arbetsgivare som förtroendevalda att höja sin kunskap till nästa nivå!

 

M. Jonsson Juridiska byrå AB erbjuder företagsutbildningar, personalutbildning och kompetensutveckling inom ämnen som arbetsrätt, arbetsmiljörätt, personalekonomi, arbetsanpassning/ rehabilitering och ledarskap. 

 

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar såväl online som i fysisk form. De kan även genomföras efter ert företags eller organisations behov och önskemål.

01

Arbetsmiljö

Vi hjälper företag och organisationer att förbli konkurrenskraftiga i en föränderliga värld där kunskap kring arbetsrätt och arbetsmiljö har blivit en allt viktigare punkt. 

Våra seminarium ger en bra grund för att aktivt arbeta med olika frågor som är kopplade till företagets ansvar.

03

Arbetsanpassning & rehabilitering

En anställd som upplever nedsatt arbetsförmåga eller försummar sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom har ett förstärkt skydd enligt anställningsregleringen.

Den här utbildningen kommer att belysa arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och vilka insatser som behöver vidtas när medarbetare drabbats av sjukdom, men även medarbetaransvaret.

 

Hur ser gränserna ut gällande arbetsgivarens skyldighet att anpassa exempelvis arbetsmiljön. Vi kommer att gå igenom perioden av "immunitet" mot uppsägning som gäller och när har en arbetsgivare fullgjort sina skyldigheter? 

02

Kränkande särbehandling

Det är du som arbetsgivare som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att den som drabbats får stöd och hjälp.

Den här utbildningen ger dig den kunskap som behövs för att hantera frågeställningen korrekt.

04

Arbetsrätt

Denna utbildning ger dig de grundläggande kunskaper i arbetsrätt och täcker de centrala delarna av lagrum som du bör känna till. Du kommer att lära dig tillämpa regler på ett sätt som ger dig självförtroende i hanteringen av arbetsrättsliga frågor.

Utbildningen är perfekt för dig som vill få goda kunskaper inom arbetsrätten eller för dig som behöver fräscha upp dina kunskaper inom området.

bottom of page