top of page
Unknown-2.jpeg

Kränkande särbehandling

Att hantera kränkande särbehandling

Arbetsgivare har en betydande ansvarsroll när det gäller att förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen. Vad är det t ex för skillnad på begreppen, kränkning, kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering och vad innebär begreppet mobbning?

Under denna heldagskurs kommer du att förvärva kunskap om lagstiftningen och effektiva metoder för att förebygga, upptäcka, hantera och följa upp kränkande särbehandling. Målet är att du ska känna dig säkrare i att hantera dessa situationer samt att även motverka att det uppstår.

Arbetsgivarens betydande ansvar för att hantera kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen är omfattande. Under utbildningen kommer vi att gå igenom flera olika rättsliga områden exempelvis arbetsmiljö, diskriminering och anställningsskydd. 

Kursens syfte är att ge dig en helhetsbild av lagstiftningen och arbetsgivarens ansvar gällande kränkande särbehandling och trakasserier. Den tar upp konkreta fall och potentiella utmaningar. Som deltagare kommer du att lära dig om följande:

 • Definitionen av kränkande särbehandling och trakasserier.

 • Arbetsgivarens skyldigheter när en anmälan gjorts eller...
  misstanke om kränkande särbehandling identifierats.

 • Processen för arbetsgivarens skyldighet att utreda och hur detta genomförs.

 • Konsekvenser för arbetsgivare vid överträdelser av regelverket.

 • Regler gällande uppsägning och omplacering.

Mål med utbildningen

Målet är att introducera kursdeltagarna till regelverket gällande kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen. Målgruppen inkluderar ledare och chefer, HR, eller förtroendevalda. 

Exempel på ämnen som tas upp under kursen inkluderar:

 • Definitionen av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagen.

 • Konkreta exempel på kränkande särbehandling.

 • Förebyggande åtgärder för chefer att implementera inom sina team.

 • Identifiering av tidiga varningssignaler.

 • Handlingsplaner för hantering av anmälningar inom teamet.

 • Processen för utredning och uppföljning.

 • Vad menas med faktabaserad utredning?

Kursdeltagarna kan förvänta sig en blandning av teori, praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips under dagen, där deltagarnas aktiva medverkan är central.

 

Efter avslutad utbildning kommer du att veta vad som krävs för att hantera de vanligaste frågorna när det kommer till kränkande särbehandling. Utbildningen fokuserar på att förebygga att kränkande särbehandling inte uppstår på arbetsplatsen genom praktiska fallstudier och verktyg som deltagarna får med sig.

Kostnad:

Kostnad per person: 6.500,-/ exkl. moms (vid öppna utbildningar, se kalender)

Företagsanpassad utbildning: 36.000,-/ exkl. moms, per dag (max antal deltagare 16 st)

Föreläsare: Milla Jonsson

För mer information

För mer information om utbildningen eller offertförfrågan, skicka oss ett meddelande:

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer till dig inom kort. Bästa hälsningar, Teamet på M. Jonsson Juridiska byråa

bottom of page