top of page
Sök
  • Skribentens bildMilla Jonsson

Vikten av att följa AFS 2015:4Söderköpings kommun fick av Arbetsmiljöverket ett vitesförläggande i augusti 2019, med krav ställda att samtliga arbetsplatser inom socialförvaltningen skulle riskbedömas utifrån AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö.


Krav ställdes på kommunen att de skulle genomföra riskbedömningar på hur arbetsgivaren kunde säkerställa att medarbetarnas inte for illa, kopplat till exempelvis arbetstiden förläggning och dess påverkan på hälsa. Särskilt fokus skulle även läggas på arbetets innehåll samt hur kraven som ställs på arbetstagarna ser ut och om resurserna är anpassade utifrån kravet i arbetet m m.


Kammarrätten utdömde ett vite om 700.000 kronor.

8 oktober 2021, Kammarrätten i Stockholm, mål 135-2119 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page