top of page

Vikten av att följa AFS 2015:4

Uppdaterat: 9 maj

Söderköpings kommun fick av Arbetsmiljöverket ett i augusti 2019, med krav ställda att samtliga arbetsplatser inom socialförvaltningen skulle riskbed utifrån AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö.


Krav ställdes på kommunen att de skulle genomföra riskbedömningar på hur arbetsgivaren kunde säkerställa att medarbetarnas inte for illa, kopplat till exempelvis arbetstiden förläggning och dess påverkan på hälsa. Särskilt fokus skulle även läggas på arbetets innehåll samt hur kraven som ställs på arbetstagarna ser ut och om resurserna är anpassade utifrån kravet i arbetet m m.


Kammarrätten utdömde ett vite om 700.000 kronor.

8 oktober 2021, Kammarrätten i Stockholm, mål 135-2122 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page