top of page

Certifierad rehabiliteringsledare

En kurs som ger dig en god kunskap kring ohälsa och rehab.

  • 1 timma
  • 7 999 svenska kronor
  • Regus

Beskrivning av tjänsten

När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt kopplat till att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning. De senaste årens förändringar kopplat till olika regelverk gör denna utbildning extra viktigt eftersom de tillsammans utgör det system för den arbetsinriktade rehabilitering, där du som arbetsgivare måste ta ett stort ansvar. Att veta vad som förväntas av alla parter kopplat till arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt lagen om anställningsskydd är viktigt för att minimera både sjukskrivningstid och därmed lidande för enskild individ men även ta ner kostnader för exempelvis en sjukskrivning.


Kontaktuppgifter

0763412828

milla@millajonsson.se

Kungsgatan 84 Stockholm, Sverige


bottom of page
<